Gedicht van de week - Archief - 2019   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <


Emily Dickinson: Ontneem mij alles vrij / Maar laat Extase mij / Zodat ik rijker ben / Dan ieder Medemens -

afbeelding kaft Ooitgedicht

Deel van de tekst op binnenomslag:

"Na de dood van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson in 1886, vond haar zuster Lavinia in haar kersenhouten ladenkast een groot aantal gedichten. Daarvan waren er zo’n achthonderd verzameld in veertig zelfgemaakte handschriftbundels. Pas in 1955 verscheen de eerste complete uitgave, The Poems of Emily Dickinson, samengesteld door Thomas Johnson. Hiermee begon Dickinsons faam pas goed. In 1998 verscheen een nieuwe editie, geredigeerd door R.W. Franklin. Emily Dickinsons gedichten zijn uniek door een combinatie van ongewone bondigheid, pregnantie van de gedachtegang, een idioom dat kan variëren van lyrisch en extatisch tot natuurkundig, rechtskundig of boekhoudkundig, een metriek die teruggaat op het Engelse kerkgezang, een voorkeur voor halfrijm, maling aan correcte zinsbouw en grammatica, een zeer persoonlijke retoriek en ten slotte een eigenzinnige interpunctie. Verzamelde gedichten bevat ruim de helft van haar poëzie, in de vertaling van Peter Verstegen. Van de gedichten die ze in haar beste jaren schreef en in zelfgemaakte handschriftbundels bijeenbracht (1860-1864), is tweederde in deze uitgave te vinden."

VAN OORSCHOT - HARDCOVER / 864 pagina's / Omslagillustratie: Maria Sybilla Merian


Archief weekgedichten
> 2018 < > 2017 < > 2016 < > 2015 < > 2010-2014 <


Actueel in 2019
Gedicht van de week

 
Logo De Ridder Dichters De Ridder Dichters
gedichten- en verhalenpodium
voor alle dichters jong en oud
 

 
Gedicht van de week. In 2019.
    
    De Vlasjongen. Beeld: JH/RH
 

    De Vlasjongen - Seizoensgewijs

De vlasjongen kleurt mee met zijn omgeving
elk seizoen heeft zijn eigen beleving.
In de winter tussen rozenbottels en afgevallen blad
de sneeuw en de vorst maken het dan spiegelglad.

In het voorjaar vind je hem tussen bloeiende bomen
alles wordt groen, een feest om er te komen.
En wordt het zomer dan bloeien er rozen
ja, zijn plek is met zorg gekozen.

In de herfst gaat het blad aan de bomen verkleuren
wat een wonder dat je ieder jaar ziet gebeuren
dat de natuur verandert in de seizoenen
rond de vlasjongen en in de plantsoenen.

    Emmy Mulder

 


2019 - 3 - 17 januari 2019

---
 
 

    STILTE

Als de wereld vol lawaai is
als de kranten schrijven over moord en brand
als de beelden op je netvlies blijven
van mensen gevlucht uit hun land
ontstaat een verlangen naar stilte
naar een wereld van onrecht ontdaan

Naar een land waar het gewoon
weer voorjaar wordt
waar bloemen bloeien
en vogels zingen in de lentezon

Waar mensen kunnen wonen
in een land met hun
idealen en hun dromen
Daar waar alleen het geluid weerklinkt
van bomen die ruisen in de wind

    Toos van der Linden-Los

 


2019 - 2 - 10 januari 2019

---
 
 

    Wijsheid

Kennis is basis van veel wijsheid.
Kennis is studie op elk vlak.
Kennis genot tot in de grijsheid.
Kennis gebruiken met gemak.

Wijsheid is vaak een edel streven.
Wijsheid bevordert soms ook kracht.
Wijsheid verrijkt ons vaak het leven
Wijsheid geeft u misschien zelfs macht.

Door steeds trachten dit te verkrijgen,
draagt gemis van kennis geen schuld.
Daardoor zal ook uw wijsheid stijgen,
ernaar te streven met geduld.

Een basiswaarde van het leven,
uit te delen aan iedereen.
Steeds deze boodschap door te geven:
gebruik uw kennis niet alleen!

    Theo van der Linden

 


2019 - 1 - 3 januari 2019