'75 Jaar Vrijheid' Poëzie   > Terug naar voorpagina <
> Zie ook Tanka boom <
 
 
 
   


Janny Brandsma
    VRIJHEIDSBEELD


Stil staan bij de bevrijding
Elk jaar de vijfde mei
Een oorlog die voorbij ging
Het staat ons allen bij

Stil staan om naar te kijken
Veren van stralend goud
Het staat daar om te prijken
't Symbool laat u niet koud

Stil staan bij vredig leven
Vrede en vrijheid geef je door
Al zit je soms te beven

Stil staan bij alle landen
Want vrijheid geef je door
Niemand met lege handen
     
   


Janny Brandsma
    OVER VRIJHEID


Jij bent vrij
Ik ben gevangen
Ik ben vrij
Jij bent gevangen

Hoe kun jij vrij zijn
Als ik gevangen ben
Hoe kan ik vrij zijn
Als jij gevangen bent

Gevangen door beelden
Van gevangenschap

Gevangen door beelden
Van vrijheid

Allen op zoek
Naar vrijheid
     

 
 
   


Ria Herkelman
5 MEI 1955


Als kinderen liepen mijn zusjes en ik
- in ons haar een grote oranje strik -
met mijn ouders in een optocht door de straten

De muziek voorop, een lange stoet
Iedereen een vlaggetje, dat weet ik nog goed
Ik was pas zes jaar, maar had wel in de gaten

dat er iets heel speciaals werd gevierd
want de straten waren prachtig versierd
en ik hoorde de mensen steeds maar praten

dat ze al tien jaar waren bevrijd
en dat het zo vreselijk was, die oorlogstijd
en over bommen, honger en Duitse soldaten

Maar ik was een kind en vierde gewoon feest
alsof er nooit oorlog was geweest
met schuimpjes en ranja en kleurplaten

-----------------------------------

Nu weet ik uiteraard heel goed
wat oorlog betekent en wat die met iedereen doet
Konden we het vechten maar eens laten!
    

 
 
   


Jacqueline Louwerens
75 JAAR BEVRIJDING!


Mei ’40 Nederland raakte zijn vrijheid kwijt
Na een korte heftige strijd
En Rotterdam verloor zijn hart
Na een bommenregen op de stad

Sommige mensen gingen in het verzet
En hebben heel veel levens gered
Maar betaalde dit met concentratiekamp en dood
De verslagenheid was ontzettend groot

Duizenden Joden en Roma’s in dierenwagons
Waarin de reis naar het einde begon
De bevolking bad hongerig en bang
GOD waarom duurt die oorlog zo lang

5 mei 1945 waren we weer vrij
De mensen waren opgelucht en blij
HOERA 75 jaar VREDE IN NEDERLAND
Wanneer vieren we dit in elk land?
    

 
 
   


Emmy Mulder
1944 – 1945


Oorlogswinter en bitter koud
mijn vader was op zoek naar hout
op een dag ontdekte hij
een mooie dikke boomstronk
en dacht die is van mij
niets kon hem hinderen
hij dacht alleen aan vrouw en kinderen.

Hout was schaars in die tijd
er waren ook geen kolen om te stoken
maar de schoorsteen moest wel blijven roken
dus trok vader de stoute schoenen aan
en is met twee van zijn zonen op weg gegaan
een slee voor vervoer, bijl en zaag
of het zou lukken dat was nog de vraag.

Tot groot verdriet werd de tocht wreed verstoord
Duitse officieren hebben hen alles afgenomen.
Zonder hout voor kachel en fornuis
gingen zij teleurgesteld naar huis
zijn daar met lege handen aangekomen.
Met het persoonsbewijs is vader opgespoord
en werd door de politie verhoord.

Voor straf namen zij hem mee in de dienstauto
en zat hij een week op het bureau.
Herinneringen aan toen met het nu verweven
maken het mogelijk om ons in te leven
en het aan ons nageslacht door te geven.
Wij blijven de verhalen vertellen
die ons altijd zullen vergezellen.


    

 
 
   


Siem de Klerk
    VRIJHEID


Vrijheid en vrede
Recht en rede
IJver en verblijver
Heden en verleden
Eenheid en verscheidenheid
Inhoud en Behoud
Diversiteit en integriteit


     

 
 
   


Ria Herkelman
    VIJF EN ZEVENTIG JAAR


Vrede
IJdele hoop?
Falen is de werkelijkheid?

Een wereld zonder oorlog
Na al die jaren nog steeds geen feit!

Zonder angst te kunnen leven
Een wens voor allen, wereldwijd!
Vrijheid is een recht
Een groot goed voor de mensheid
Naast en met elkaar, kunnen we dat
Tot het einde der tijd?
Is het een utopie? Of wordt het ooit echt?
Geen droom, maar waarheid?

Ja! We moeten blijven geloven
Altijd!
Als we dat doen, wordt vrede
Realiteit!


     

 
 
   


Theo van der Linden
    VREDE 2020


Laten wij elk jaar herdenken
Elke keer weer Bevrijdingsdag
Vooral ook steeds aandacht schenken
Een oorlog niet herhalen mag!

Duitsland was onze bezetter
En steeds maar groter werd de strijd

Vele landen en steeds maar verder
Raakte zo ook de Vrede kwijt!
Ieder land begon te lijden
Juist daardoor toch ook Samen Sterk!
Hand in hand ging men ook strijden
Einde oorlog gedaan het werk,
Ieder blij, maar beseft nog niet
Dat alleen liefde Vrede biedt!
     

 
 
   


Emmy Mulder
    BEVRIJDING


Beseffen hoe dat voelt
En zien wat is bedoeld
Vrijheid, blijheid
Rond 75 jaar herdenken.
IJzingwekkende verhalen en
Duizenden graven herinneren ons aan
Intens verdriet
Nodigen ons uit om stil te staan bij allen die
Gestorven zijn voor onze vrijheid.     
   


Emmy Mulder
    Symbool van hoop


Sta ik op mijn balkon in Rotterdam - Zuid
dan zie ik hem in de verte staan, de Breepleinkerk.
Ik moet de laatste tijd vaak denken
aan dit bijzondere bouwwerk.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
een belangrijk onderkomen voor
drie Joodse families die hier
op de orgelzolders in een krappe behuizing
jarenlang ondergedoken zaten
tot aan de bevrijding.
Die zolders waren muffe kleine ruimtes,
in de winter koud en in de zomer snikheet.
Met z’n allen op een kluitje
34 maanden lang, iets dat je nooit meer vergeet.
Er werd zelfs nog een baby geboren
een rede te meer dat de vijand hen zou horen.
Respect voor koster en dominee die de moed hadden
om de drie gezinnen met gevaar voor eigen leven
onderdak te geven.
75 jaar na de bevrijding staat hij er nog steeds
in weer een angstig tijdperk
Symbool van hoop, de Breepleinkerk     
   


Emmy Mulder
    VRIJ


Ik was nog maar een kind
toch weet ik nu heel goed
wat vrijheid met je doet
het is een reis door de tijd
naar de dag van vandaag.

75 jaar vrijheid stelt ons de vraag
wat doen wij in het heden
met de herinnering aan het verleden
hoe kostbaar is het weten vandaag
hoe voor de vrijheid werd gestreden.

Het kind werd vrouw
maakte een reis door de tijd
het leven is goed
en kostbaar de vrijheid
in een land van vrede en voorspoed.     
   


Emmy Mulder
DENKEND AAN JOU


wij noemen jouw naam
jij bent onder ons
als man
als vrouw
als vriend
vriendin
als kind

een ode
aan jou
wie je was
wat je zei
een ode
aan jou
bemind     
   


Emmy Mulder
    FOTOLIJSTJE


Bij het denken aan een vaag verleden
komen dromen terug naar heden
zie ik mezelf op een foto in een lijstje
als een vrolijk, olijk meisje
staartjes in het haar en sober gekleed
iets dat ik nooit vergeet.
Mijn schoenen aan vernieuwing toe
elke dag kilometers lopen
toch opgewekt en vliegensvlug
op weg naar school en weer terug.
Nu 75 jaar later in deze welvaartstijd
kijk ik met ontroering naar die kleine meid
wat blijft is bewondering,
en ook een kostbare herinnering.     
   


Emmy Mulder
    HERINNERING


meisje van toen
ik zag je vannacht
In mijn dromen
vandaag ben ik je
opnieuw tegengekomen

als vrouw van nu
zie ik als in een spiegel
het meisje van toen
zo zit zij daar
met strikjes in het haar
verlegen en zuiver

ik kijk met ontroering
naar dat lieve kind
in haar jurkje van katoen
het is een kostbare herinnering
aan het meisje van toen     
   


Emmy Mulder
    50 JAAR BEVRIJDING


Wij herdenken
wij staan stil
herdenken en gedenken
75 jaar bevrijding

Wij zijn bevrijd
wij zijn vrij
vieren
75 jaar bevrijding

Wij laten weten
dat we nooit vergeten
brengen een ode
aan de vele doden     

 
 

Gedichten: Desbetreffende Ridderdichters
Foto's en opmaak: Faas van Rietschoten, 18 maart 2020.