De Ridder Dichters KERST Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 
 

peinzend staart ze naar de sterren
stralend in hun stille pracht
het is kerstavond en van verre
klinken klokken door de nacht
flarden "Nu zijt wellecome"
neuriet ze heel zachtjes mee
stilletjes staat ze te dromen
mijmert over lang gelee
er zijn veel herinneringen
op haar oude levensdag
vele fijne mooie dingen
ze gedenkt ze met een lach
het leven heeft haar veel gegeven
om heel dankbaar voor te zijn
maar ook droefheid en heel even
voelt ze in haar hart de pijn
dan schuift plots een heel klein handje
in de hare: "kom grootmoe"
en een opgewonden standje
trekt haar weer naar binnen toe
waar de kerstboom staat te pronken
en de ster uitbundig blinkt
waar de lichtjes vrolijk fonkelen
en de liefde haar omringt

Ria

---

een wonder

alles is wit
alles is stil
zo vredig kan het zijn
's-avonds laat loop ik door de sneeuw
en bij de kerststal op het plein
komt een gebed heel zacht
als een fluistering in de nacht
een innige wens
dat ieder mens
voor altijd in vrede leven kan

alles is wit
alles is stil
ik bid voor hoe het kan zijn
peis en vree als men het maar wil
nergens oorlog nergens pijn
dus mensen in elk land
wees deemoedig reik de hand
geen haat en geen grief
maar heb elkaar lief
laat er deze kerst een wonder zijn

Ria

 

 
De Ridder Dichters KERST Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 

De herders

Ze hadden ook kunnen zwijgen,
zeggen: mondje dicht,
dit gaat niemand geloven,
straks wijzen ze ons nog na.

Ze hadden ook kunnen blijven
op de velden bij hun kudden,
met de brave grijze schapen
ook hun spoken kunnen hoeden.

Ze hadden het kunnen vergeten
(of dat met alle gweld kunnen proberen):
het onhoorbare dat ze hadden gehoord,
het onzichtbare dat ze hadden gezien.

Maar ze waren niet gek,
ze lieten zich raken,
gingen het hoogstpersoonlijk na,
ze vierden en volgden het wonder.

Je bent herder of je bent het niet.

Martin de Geus

 

 
De Ridder Dichters KERST Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 

Kerstmis

kerst de tijd van duister en licht
kerstmis een blij of droevig gezicht
kerst vieren met vrienden gezelligheid
kerstmis alleen je bent alles kwijt
de dennen naalden geuren het huis
een prachtig kerstverhaal op de buis
ik neem een slok van de bisschopswijn
en denk; kerstmis is toch fijn
je kan overdenken hoe het was en is
wie erom je geeft, wie je mist
juist in deze tijd betekent overdenken
meer dan kado's te mogen schenken
wereldvrede liefde om je heen
verspreidt deze geweldige boodschap
niet alleen met de Kerst
dan ben je nooit meer alleen.

Toni van Langeveld

 

 
De Ridder Dichters KERST Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 

Kerstlicht


Veel sterren stralen overal,
dat is de trend van heden.
Eens scheen de ster aan het heelal,
tweeduizend jaar geleden.

Straalde toen in donkere nacht,
om zo de weg te wijzen.
Geboren Koning in een stal,
in plaats van in paleizen.

De vraag is zien we nog die ster
door al dat aards geflonker.
Verblind daardoor zien wij niet ver,
daarachter is het donker.

Doof eens het licht van deze tijd,
ons zicht reikt dan veel verder.
Zien we weer in nederigheid,
de komst van onze Redder.

Dan wordt het licht van binnen uit,
en gaan we weer geloven,
wat deze boodschap wel beduidt,
als aardse lichten doven.

Als dan de klokken luiden gaan,
de boodschap laten horen.
Dat wij het werkelijk verstaan,
Hij is voor ons geboren!

Theo van der Linden

 

 
De Ridder Dichters KERST Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 

KERST 2016

En dan is het weer kerstmis
opnieuw gedenken en denken
aan vrede en licht
in een wereld waar nog
altijd geen vrede wordt gekend
Een wereld van mensen op de vlucht
Van beelden van geweld
beelden die blijven
die ontluisteren
die ontmoedigen
Dan een beeld van een danser
op kapot geschoten daken
in een gebroken stad
met gebroken mensen
Een beeld van hoop
een mens van goede wil
te midden van kwaad en geweld
een beeld van hoe het zou moeten zijn
van nooit opgegeven moed een beeld van licht te midden van het duister

Toos van der Linden

 

 
De Ridder Dichters KERST Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 

KERST IN BOLNES

Een parel van water en groen
aan de Nieuwe Maas
kleur en licht wisselen per seizoen
als bloemen in een vaas

Bolnes kent vele ramen
met Kerst achter ieder raam een licht
het licht brengt mensen samen
opent een nieuw vergezicht

Ieder leven een verhaal
door het licht geraakt
wordt voor ons allemaal
het leven lichter gemaakt

Word brenger van het licht
steek een kaarsje aan
verspreid dit goede bericht
laten we verlicht op weg gaan

Elly Mans

 

 
De Ridder Dichters KERST Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
  

 
De Ridder Dichters KERST Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 

Kerstmis
Hij komt niet uit de hoogte, de diepte of het
oppervlakkige, maar daar vandaan waar wij
Hem zoeken.

Eigenlijk komt Hij helemaal niet,

Hij is er
Altijd, overal, bij iedereen.

Soms in een gedaante die wij niet
herkennen, bijvoorbeeld als een teer kind
in een armzalige stal

Als wij het tere kind in de vergankelijke
stal van onszelf of de ander zoeken,
vinden we Hem.

Misschien onder een naam die wij nog niet
als Zijn naam herkennen.

Henk Ubas

 

 
De Ridder Dichters KERST Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 


 
De Ridder Dichters OUD NIEUW Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 
 
 
 
De Ridder Dichters OUD NIEUW Gedichten 2016  
 
 
 
Einde van het jaar 2016

we tellen
de dagen
de uren
minuten
en seconden
tot de klok
12 uren slaat.
Het kan niet
lang meer duren
voor wij een
bladzijde
om zullen slaan
en beseffen
dat we
een nieuw jaar
zijn ingegaan
2017

Emmy Mulder

 

 
 

De Ridder Dichters OUD NIEUW Gedichten 2016  
 
 
 Zeven jaar geleden alweer
    Oversteken naar 2010

Van de vierde bijeenkomst van De Ridder Dichters op vrijdagavond 18 december 2009 nam ik resultaten van de haiku workshop mee en verbouwde een en ander tot 5 haiku op een eindejaarskaartje. De vierde haiku was kant en klaar aangeleverd.


i

oliebollenlucht
door vuurwerksmog verdreven
gelukkig nieuwjaar


ii

blanco bladzijden
driehonderdvijfenzestig
schrijf, de toekomst wenkt


iii

gezondheid, vrienden
gedachten en gedichten
in zonlicht baden


iv

een jaar achter je
voor je uit gaat de toekomst
hoe goed kan het zijn


v

zacht als zwevend sneeuw
landen wensen wederzijds
vrede, alle goeds
 
 
   Faas van Rietschoten

 

 
 

 
De Ridder Dichters SINTERKLAAS Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 
 
De Ridder Dichters SINTERKLAAS Gedichten 2016   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <
 
 
Sinterklaas komt

Sinterklaas komt naar Maassluis
Drommen mensen wachten daar
Wat een feestelijk gedruis
Pieten en het witte paard

Iedereen komt uit zijn huis
De muziek speelt wonderbaar
Hoor trompetten en een fluit
En ook nog een trommelaar

Zingen als: Zie de maan schijnt...

Op de schouders van je ouders
Kun je alles beter zien
Sinterklaas zwaait ook naar jou dus
Ben je heel blij wel voor tien

Iedereen komt uit zijn huis
De muziek klinkt wonderbaar
Hoor trompetten en een fluit
En ook nog een trommelaar

 

Als de avond is gekomen
Mag je bij het slapen gaan
Van een mooi kadootje dromen
Zal het bij je schoentje staan

Iedereen is nu weer thuis
Afgelopen het gedruis
Iedereen is nu weer thuis
Afgelopen het gedruis

foto sinterklaas maassluis

foto sinterklaas tekstfoto sinterklaas foto