Estafette Gedicht 2009-2019    > Terug naar voorpagina van De RidderDichters website <

Willem Dreesstraat Bespiegeling, Ridderkerk-Koningsplein. Foto en opmaak: Faas van Rietschoten.
 
 
 
2009 – 2019
De Ridder Dichters


*

Tien jaar schrijven en herschrijven
spelen met taal
woorden die bij je blijven
iedereen zijn eigen verhaal

*   *
*

Leven met poëzie
Kan het leven verrijken
Een poging tot harmonie
De gewone dingen anders bekijken

*   *
*

Gedachten worden woorden, in rijen
met ritme, rijm, betekenis
voor menigeen, kunnen gedijen
tot wat waardevol en blijvend is

*   *
*

Zo zijn de dichters steeds begonnen,
mooie gedachten uitgesponnen
Wekelijks een gedicht geschreven
In de hoop dat het wordt gelezen

*   *
*

Met enkele zinnen willen zeggen
soms ook als boodschap uit te leggen
goed idee, maar niemand krenken
gewoon iets om over na te denken

*   *
*

Gedachten ingegeven
krijgen in het brein
des dichters een heus leven
in sonnet, elfje of kwatrijn

*   *
*

Vergeefs naar woorden zoekend
plotsklaps erover struikelen
erin kopje ondergaan
zelf een tijdje zoek zijn

*   *
*

Diep, zonder water of mijn
kunnen soms de gedachten
in stille donkere nachten
van onbekende dichters zijn

*   *
*

Struikelend over woorden
En gedachten alom
Zoekende naar wat anderen bekoorden
Onthoud de dichter is niet dom

*   *
*

Wel is hij wat naïef misschien,
maar dat is juist zijn glans:
dat hij hetzelfde anders ziet,
in ieders loop een dans.

*   *
*

Soms met voeten gestoken in klompen
Dan weer op spitzen het ritmische rijm
Vaak de woorden schikkend als lompen
Een enkele maal als een ware kwatrijn

*   *
*

Een stroom mooie nieuwe gedichten
daar mag iedereen voor zwichten
de stroom woorden voor een gedicht
dat is waar een dichter het liefst wakker van ligt.

*   *
*

Woorden wervelen en zweven
De dichter vangt ze, pakt ze vast
Schrijft ze aan elkaar geweven
Voor haar voor hem, voor wie het past.

*   *
*

Nachtelijke inspiraties
gedachten, hallucinaties
Een dichtersslaap is kort
Gelukkig wordt hij wel gehoord.

*   *
*

De dichter is gelijk een bel
Die al het wee maar ook het wel
Zal luiden over groene weiden
Met grauw verdriet en stil verblijden

*   *
*

Als je ook van dichten houdt,
Woorden aan het papier toevertrouwd.
Wil je dan ook een Ridderdichter zijn?
Kom dan bij ons dat vinden we fijn.

*

(De Ridder Dichters)^