Gedicht van de week - Archief - 2019   > Terug naar voorpagina van De Ridder Dichters website <


 
Emily Dickinson Ontneem mij alles vrij / Maar laat Extase mij / Zodat ik rijker ben / Dan ieder Medemens -

afbeelding kaft Ooitgedicht

Deel van de tekst op binnenomslag:

"Na de dood van de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson in 1886, vond haar zuster Lavinia in haar kersenhouten ladenkast een groot aantal gedichten. Daarvan waren er zo’n achthonderd verzameld in veertig zelfgemaakte handschriftbundels. Pas in 1955 verscheen de eerste complete uitgave, The Poems of Emily Dickinson, samengesteld door Thomas Johnson. Hiermee begon Dickinsons faam pas goed. In 1998 verscheen een nieuwe editie, geredigeerd door R.W. Franklin. Emily Dickinsons gedichten zijn uniek door een combinatie van ongewone bondigheid, pregnantie van de gedachtegang, een idioom dat kan variëren van lyrisch en extatisch tot natuurkundig, rechtskundig of boekhoudkundig, een metriek die teruggaat op het Engelse kerkgezang, een voorkeur voor halfrijm, maling aan correcte zinsbouw en grammatica, een zeer persoonlijke retoriek en ten slotte een eigenzinnige interpunctie. Verzamelde gedichten bevat ruim de helft van haar poëzie, in de vertaling van Peter Verstegen. Van de gedichten die ze in haar beste jaren schreef en in zelfgemaakte handschriftbundels bijeenbracht (1860-1864), is tweederde in deze uitgave te vinden."

VAN OORSCHOT - HARDCOVER / 864 pagina's / Omslagillustratie: Maria Sybilla Merian


Archief weekgedichten
> 2018 < > 2017 < > 2016 < > 2015 < > 2010-2014 <


Actueel in 2019
Gedicht van de week

 


 
Gedicht van de week in 2019 archief.
 

 Vrede
is een heel klein woord
dat men rond kerstmis altijd hoort
een heel klein woord
maar groot in waarde
voor iedereen
vrede
op aarde !

Ria Herkelman

 


2019 - 52 - 26 december 2019

---
 
 
Kindgezind

Het hoeft nog niets te zeggen,
het Kind dat werd geboren,
het hoeft niets uit te leggen,
het vraagt het zonder woorden:

‘Is het veilig hier voor mij,
zorgen jullie voor een kind,
ben ik welkom, ben ik vrij,
is jouw wereld kindgezind?

Geldt dat ook nog bij gevaar?
Of is dan het land te klein?
Telt een kind dan niet meer mee?’

Laat het Kind je heilig zijn,
zingt de hemel, jaar op jaar –
zo viert God kerst met ons mee.

Martin de Geus

 


2019 - 51 - 19 december 2019

---
 
 Foto Ria Herkelman

december

De hoge bomen staan
in 't zonlicht te genieten
een gouden gloed van
afgevallen blad
is nu hun deel.
Straks staan zij naakt
in regen wind en kou
maar als het voorjaar komt
wacht dan maar af.......
natuur ik hou van jou.

Emmy Mulder

 


2019 - 50 - 12 december 2019

---
 
 
ROETVEEG PIET

Het wordt weer tijd voor Sinterklaas
en Zwarte Piet
Wie kent ze niet!
Onze Piet die over de daken struint
en daarbij altijd goed geluimd
cadeautjes bij de vleet
door de schoorsteen deed

Onze Piet wil meegaan met zijn tijd
want onze Piet is hip
Hij kan bruin zijn geel of wit
en met een beetje roet op zijn toet
noemt deze hippe Piet
zich voortaan Roetveeg Piet

Voor kinderen blijft hij een held
voor hen is het niet de kleur die telt
maar het sprookje van de goede Sint
en van Zwarte eh...Roetveeg Piet als vrind

Toos van der Linden-Los

 


2019 - 49 - 5 december 2019

---
 
 
De verloren zoon

Hoe lang alweer zong hij niet meer.
Begin er niet over meneer,
gebaarde hij als je het vroeg
onderweg naar of uit de kroeg.

Ja, fijnbesnaard en welbespraakt
vestigde hij zijn naam en faam
totdat de Muze van hem vlood
en met Augustus hem bedroog.

De dag waarop hij uit een la
Amalia Rodrigues haalt,
komt de berusting met haar lied.
Het is niet anders, zucht hij diep.

In ’t wereldje wordt er gezegd,
hij treedt weer op en lang niet slecht.
Een wonder, jubelen hier en daar
enthousiast bewonderaars.

Faas van Rietschoten

 


2019 - 48 - 28 november 2019

---
 
 
Dorpsgeur (Bolnes)

In de kromming van de dijk
werd elk jaar een schip geboren
De hamers klonken kranig en
na de doop de dorpsfanfare

Het ketelpak, de blauwe kruik
en moeder bij de co-op met boekje
schrijf maar op een onsje stroop
en heb je wel gehoord van die

De achterdeur stond altijd open
voor de dief. Hij stal de praatjes
en verkocht ze aan de kastelein
voor ouwe klare soms met suiker

Nu de flats en Rotturdammers
die het dorpsplein vernieuwend
hebben omgebracht met fratsen
waar de boer niet zaaien kan

Mijn stadse dorp aan het water
de veerman heet Van Brienenoord
Waar eens de fluit de schafttijd blies
hangt nu de vlag van snelle zaken

Ed Ipskamp

 


2019 - 47 - 21 november 2019

---
 
 
Sfeerlandschap

Twee geliefden hand in hand
samen in
gedachten aan de waterkant.

In de verte speelt het carillon
in het dorpje van hun dromen
daar aan de horizon.

Staande bij het water
in de wondermooie natuur
dromen zij hun dromen over later.

Emmy Mulder

 


2019 - 46 - 14 november 2019

---
 
 
Stikstofvervuiling

In een tijd van brood en spelen,
opgejaagd door elke pil.
Welke vorm kan men niet schelen,
ieder doet ook wat hij wil.

Industrie, de bouw, ontbossing,
teveel dieren in een stal.
Vliegverkeer, teveel vermorsing,
gaandeweg ja overal.

Autoverkeer luchtvervuiling,
elektrisch wordt nieuwe kracht.
Windparken daarvoor in ruiling,
geen mooi gezicht die dit bedacht.

Grootmachten die gaan bepalen,
wat niet goed is maar straks moet.
En zo niet moet je betalen,
als men niet aan de eis voldoet!

Theo van der Linden

 


2019 - 45 - 7 november 2019

---
 
 
1 November Allerheiligen


Van heiligheid was bij ons geen sprake

Van heiligheid was bij ons geen sprake
heiligen hoorden thuis bij Roomse zaken
wij leerden eens en vooralsnog
ons niet zo te verheffen
en zeker te beseffen
dat heiligheid iets was om voor te waken….

Toch staat er zwart op wit geschreven
dat mensen bereid zijn om op te staan
en door geloof gedreven
een lange weg te gaan

te komen in een land
waar we samen, hand in hand
in wit gewaad
vieren de heiliging van het leven

Herman Houweling

 


2019 - 44 - 31 oktober 2019

---
 
 
26 oktober 2019
De nacht van de nacht


Het is de nacht van de nacht
en de aarde is donker
met slechts het geflonker
van de sterren
en het zachte licht van de maan

Het is kil
Boven mij
triljoenen diamanten
op zwart fluweel

Het geeft een onbeschrijfelijk gevoel
Een wereld zonder grenzen
De kosmos en wij mensen
één, met hetzelfde doel

Het is de nacht van de nacht
en de aarde is donker
Voor ons bestaan
Wij allen
onder de sterren en de maan

Ria Herkelman

 


2019 - 43 - 24 oktober 2019

---
 
 

WEER

dwarrelen droge
dorre bladeren van de
boom; de oude eik kreunt
bij de laatste storm, haar takken
buigen en breken, worden rustig
opgewacht door moeder aarde, jaar
in jaar uit, haar wortels stevig in de grond
verankerd. haar kruin een landingsplek voor
vogels in hun vlucht . haar ruwe stam om tegen
uit te rusten en kracht te voelen van
LEVEN
LEVEN
LEVEN

Janny Brandsma

 


2019 - 42 - 17 oktober 2019

---
 
 
Kleur Karmijnrood

Karmijnrood wordt gemaakt van luizen
Een eng idee? Nee hoor soms een plaag
kunstschilders gebruiken deze kleur graag
het is een van de mooiste kleuren
over de herkomst dus niet zeuren
deze beestjes komen voor in veel huizen.

Verwonderlijk ook de kleur van de liefde
miljoenen luizen worden ervoor gedood
alleen al voor deze mooie kleur rood
vermalen tot poederstof
en de prijs van deze kleur is grof
ook voor de gezinnen van de luizenliefde.

Nee, niet treuren voor dat geweld
lang zal de luizenplaag nog leven
zodat wij Rood als liefdeskleur
nog kunnen blijven geven
er zijn nog miljarden luizen welgeteld
dus is deze Karmijnrode kleur veiliggesteld.

Koos van Eijs
 

 


2019 - 41 - 10 oktober 2019

---
 
 
 
De kater en zijn vriend (boven) op de bank.
Foto Toos van der Linden-Los.HERINNERING AAN MIJN KATER

Mijn kater is niet meer
omgekomen in het verkeer
Ik mis hem iedere dag
ik werd altijd blij als ik hem zag
Ik mis zijn haren op de bank
zijn dikke kop en zijn gezeur

Zijn vragen om eten telkens weer
tot hij zo dik werd en zo rond
Hij bleef maar vragen en ik gaf
hem zijn eten keer op keer
Ik mis zijn gezelligheid en
zijn aanhankelijkheid

Hij is niet meer
op zoek naar avontuur
is hij omgekomen in het verkeer
Een dikke ronde kater
een uit velen
Niets bijzonders
voor mij was hij bijzonder
Nu leef ik zonder
mijn dikke ronde kater
en mis hem keer op keer
Mijn kater omgekomen in het verkeer

Toos van der Linden-Los
 

 


2019 - 40 - 3 oktober 2019

---
 
 
  Herfstfoto Ria Herkelman


Herfst

Gewassen zijn voldragen,
bloemen veelal uitgebloeid.
De natuur die gaat vertragen,
wat verdord is wordt gesnoeid.

Wat nog groen is gaat verkleuren,
ook de bomen worden kaal.
Wind en mist met muffe geuren,
het verandert zo totaal.

Om te kunnen overleven,
passen dieren zich ook aan.
Maar als teken van nieuw leven,
zien we knoppen reeds ontstaan.

Het nu nog verborgen wonder,
dat zich straks weer openbaart.
Maakt zo elk seizoen bijzonder,
is beslist een loflied waard.

Theo van der Linden
 

 


2019 - 39 - 26 september 2019

---
 
 
Zaterdag 21 september Wereld Alzheimer Dag


Dementia

Vanochtend vond ik gaten in de lucht
en spinnen op mijn laken.
Ik hoorde ook de eerste zucht
van hen die over dwaasheid waken.

Vanavond schiet de dag voorbij.
Ik tel de uren: twee tekort.
En eerder dan het later wordt
sluiten poorten zich voor mij.

Ik dwaal en vind de morgen
niet meer terug of juist alleen.
De laatste tijd is snel verborgen,

geen blok van weten aan mijn been.
Ik graaf verwoed maar zie geen kuil.
Weet jij misschien waarom ik huil?

Ed Ipskamp

 


2019 - 38 - 19 september 2019

---
 
 
Vrolijk

Vrolijk fietsen wij door Ridderkerk,
over dijken en langs rivieren.
Door de dorpen om 't Huys ten Donck
fietsen wij Ridderkerk in 't rond.

Dapper staan wij op de Gorzenberg.
Kijk - hoe klein daar de huizen nu zijn.
Van de toren hoog op de berg
zwaaien wij - u bent net een dwerg.

Struinen kun je ook in Ridderkerk,
buitendijks in de grienden, weet je.
Ga er alsjeblieft niet alleen,
ga er met een vereniging heen.

Feesten doen wij graag in Ridderkerk.
Op het Koningsplein, op elk ander plein.
Zingen we dit lied allemaal,
zing je Ridderkerk bij elkaar.

Faas van Rietschoten

 


2019 - 37 - 12 september 2019

---
 
 
Tijd

Tijd van gisteren, tijd van verleden,
tijd vandaag is tijd van heden.
Tijd van straks is tijd van morgen,
tijd van voorspoed of tijd van zorgen,

Tijd van zitten of tijd van gaan,
tijd van strelen of tijd van slaan.
Tijd benutten of tijd verspillen,
tijd tekort of meer tijd te willen.

Tijd die vliegt of tijd duurt lang,
tijd van vreugde of tijd maakt bang.
Tijd van jong zijn of tijd met wensen,
tijd van oud zijn of tevreden mensen.

Tijd vergeten of tijd van trouw,
tijd van leven of tijd van rouw.
Tijd van lachen of tijd van janken,
tijd van troosten of tijd van danken.

Theo van der Linden

 


2019 - 36 - 5 september 2019

---
 
 
Zomeravond in Rijsoord

Op een bank aan de Waal
zit een vader met zijn zoon
zij hebben geen oog voor elkaar
of voor de bootjes op het water
geen gesprek over nu of later
maar…het is zo herkenbaar
de blikken van vader en zoon
zijn gericht op hun telefoon.

Recreanten in zwembroek
met natte haren en blote lijven,
relaxen met vrienden op de hoek
scooters in de graskant,
telefoon in de hand.

Moderne recreatie
heeft ook ons dorp bereikt
als je het met vroeger vergelijkt
is de verandering goed te zien
de jongere van zestien, zeventien,
heeft weinig oog voor de natuur en bovendien
het is heel gewoon, een recreant
met een telefoon in de hand.

Emmy Mulder

 


2019 - 35 - 29 augustus 2019

---
 
 
VRIJ

Ben ik licht en leeg
mijn hoofd zonder zorgen
keer ik terug naar voorheen
Op een wolk gedragen
alles wit en weids
zo vrij als nooit voorheen

Toos van der Linden-Los

 


2019 - 34 - 22 augustus 2019

---
 
 
Vakantie

je zit in de tent
de hagelstenen
rammelen
op het dak
vliegen je om de oren
zo kun je
van de dingen
die buiten gebeuren
niets meer horen

dan...... ineens een flits
hevig gedonder
niets aan de hand
het is een wonder

Ineke van den Berge

 


2019 - 33 - 15 augustus 2019

---
 
 
La douce France!
(Die mooie tijd van toen)


Ik ging naar Frankrijk saam met mijn geliefde
in 't autootje van pa en ma geleend
dat was genieten, van alle zorg gespeend
terwijl wij kalmpjes aan het land doorkliefden

met snoepjes, chips en liters limonade
en toeterende Fransen op de hielen
(we waren steevast vooraan in de file)
meeblèrend met de Franse hitparade

bereikten we, hè hè, het zonnig' zuiden
om met du pain, fromage, Chateau Migraine
luid zingend, dansend, zoenend zonder gêne
vol passie de vakantie in te luiden

Het werd een warme week in de Provence
met bergen, bloemen, bijtjes en de zon
het was alsof het allemaal niet óp kon
die mooie tijd van toen, aaaah! La douce France!

Ria Herkelman

 


2019 - 32 - 8 augustus 2019

---
 
 
Dromen

Dromen zijn geen bedrog
velen zijn er aan verknocht.
Het onderbewustzijn onthult geheimen.
Droom je dromen maak ze waar
geloof erin en ervaar.

Voor de één is het materiële een grote droom
voor de ander innerlijke rust,
tevredenheid.
Een ieder beleeft zijn dromen
of ze ooit uit zullen komen ?

Vertel ze aan het universum
blijf er vooral in geloven
laat deze vlam nooit doven.
Verbind je met je innerlijke kind
droom weg, blijf dromen.

Toni van Langeveld

 


2019 - 31 - 1 agustus 2019

---
 
 

Foto Emmy Mulder

Bloementuin

De bloemen in onze tuin
hebben over belangstelling
niet te klagen.

Alle dagen is er bezoek
van bijen en vlinders die
met elkaar de bloemen belagen.

Er is nectar bij de vleet
in lavendel, salvia en margrieten
wij weten dat dit genieten heet.

Meer bloemen in onze tuinen
zijn van groot belang
het helpt tegen de insectenachteruitgang.

Emmy Mulder

 


2019 - 30 - 25 juli 2019

---
 
 
Verstild

Ze gingen er naar tewaterlatingen
als kinderen van de lagere school.
Van benedendijks over de dijk, en door
de poort naar het buitendijks geheim

van de ouderlijke wereld, waar door-
deweeks op werkdagen de luide
geluiden vandaan kwamen van ijzer
en staal, van klinken, van lassen slijpen.

Nadien werd hoog er nog hoger, breed
nog breder, kolossaal nog kolossaler
en wat onmogelijk leek, mogelijk.

Vanaf het braakliggend werfterrein
ziet hij de Driemaster met haar
verstild stroomafwaarts zeilen.

Faas van Rietschoten

 


2019 - 29 - 18 juli 2019

---
 
 
Identiteit

In de hoge bomen zitten twee vogels
tot een gesprek te komen
de meeste branie heeft de reiger
de naamloze is meer een zwijger
zo goed en kwaad, zoals dat gaat
proberen ze elkaar te horen
de een is voor de babbel de ander
voor het luisteren geboren
toch hebben ze samen hun gewilde tak
en beiden hun identiteit nog
niet verloren.

Herman Houweling

 


2019 - 28 - 11 juli 2019

---
 
 
  Schilderij

Jij stond in het zachte licht
Voor mij het mooiste vergezicht
Je leidde mensen door de zaal
Steeds herhalend dat verhaal
Van schilders nu bijeen vergaard
In lijsten aan de muur bewaard
Bij alle woorden die je zei
Verbleekte elk schilderij

Jij vertelde keer op keer
Van Rembrandt, Rubens en Vermeer
In eigen tijd vaak weggehoond
Na hun sterven pas beloond
Ik dronk jouw woorden, honingzoet
Als goede wijn met gouden gloed
Jij was bij alles wat je zei
Nog mooier dan een schilderij

Jij stond daar zo mooi te zijn
Bij kunstenaars die met hun schijn
Hun eigen schoonheid laten zien
Die ooit verloren gaat misschien
Had ik maar linnen en penseel
Waarmee ik dan de kleur verdeel
Het zou nooit worden zoals jij:
Veel mooier dan een schilderij

Jij wordt wakker en ik vrij
Met jou: het mooiste schilderij
Door oude meesters ooit gemaakt
Heeft mijn hart voorgoed geraakt
In alle kamers van mijn ziel
Hangt jouw portret waarop ik viel
Daar in die zaal, jij keek naar mij
Nog mooier dan een schilderij

  Ed Ipskamp

 


2019 - 27 - 4 juli 2019

---
 
 
DE WATERLELIE

Ik heb de witte waterlelie lief
zo begint het gedicht van Frederik van Eeden
Hij was een dichter en leefde lang geleden

Lopend langs vijvers en grachten
is de witte waterlelie in mijn gedachten
Voor Frederik van Eeden
was de waterlelie een symbool
van schoonheid en eeuwigheid

Zo mijmer ik al lopend langs het water
en denk aan Frederik van Eeden
de dichter van zo lang geleden
met oog voor schoonheid
en die nu na al die tijd
herinnerd wordt door
zijn liefde voor de waterlelie
de witte waterlelie

Toos van der Linden-Los

 


2019 - 26 - 27 juni 2019

---
 
 
Kikkerliefde

Een kikkerman zag eens in een plas,
hoe mooi een vrouwtjeskikker was.
Haar zou hij wel als vrouwtje willen,
met hele mooie kikkerbillen.

Kwakend lonkt hij met bolle ogen,
raken zo samen opgetogen.
Heel voorzichtig zwom hij toen naar haar,
weldra werden zij daar ook een paar.

Het waren van die mooie groenen,
zo smoor verliefd met kikkerzoenen.
Hij sprak tot haar: “ook als jij het wil”,
bewerk ik graag jouw kikkerdril.

Dus het kikkerstel deed goed hun best,
de natuur zelf zorgde voor de rest.
Steeds nog wonen zij daar in die plas,
die plek waar het eens begonnen was.

Nog altijd zijn zij in hun nopjes,
omringd door heel veel donderkopjes.
Als die visjes straks ook kikkers zijn,
wordt de plas voor allen veel te klein.

Gaan dan op zoek naar een eigen water,
op zoek naar hem of haar voor later.
Wie hierin niet weer een wonder ziet,
begrijpt de hele schepping niet.

Theo van der Linden

 


2019 - 25 - 20 juni 2019

---
 
 
Vaderdag

Hij streelt de hand van de oude man
Helpt hem met zijn gebakje
Het is vaderdag, dus het is feest
Hij heeft zelf geen kinderen
Altijd alleen geweest

"Lekker pa?
Kom, ik veeg je mond even schoon"
De oude man kijkt hem aan
Grote, kinderlijke ogen
Vader en zoon

Hij streelt de hand van de oude man
die hem aankijkt met de ogen van een kind
Zo kan het gaan in het leven
Nu is hij toch een beetje vader
En hij is het met liefde

Ria Herkelman

 


2019 - 24 - 13 juni 2019

---
 
 

SPRAKELOOS

Zonder spraak of taal
het leven kleurloos en zo kaal
Geen communicatie
geen verhaal

Sprakeloos van verwondering
bij de geboorte van een kind
Een wonder, een kind
voor altijd bemind

Sprakeloos van pijn
bij ‘t verliezen van een mens
Niet meer zien, niet meer voelen
voorbij de grens

Sprakeloos zijn
maar zonder woorden
hen indachtig
gevoelens verwoorden

  Toos van der Linden-Los

 


2019 - 23 - 6 juni 2019

---
 
 

  Herinnering

meisje van toen
ik zag je vannacht
In mijn dromen
vandaag ben ik je
opnieuw tegengekomen

als vrouw van nu
zie ik als in een spiegel
het meisje van toen
zo staat zij daar
met een strik in het haar
verlegen en zuiver

ik kijk met ontroering
naar dat lieve kind
in haar jurkje van katoen
het is een kostbare herinnering
aan het meisje van toen

  Emmy Mulder

 


2019 - 22 - 29 mei 2019

---
26 mei De dag van het park

Foto Ria Herkelman

Lohmanpark

Lohmanpark vanuit mijn raam
Vroeger kende ik
slechts de naam
Nu geniet ik van
jouw paden en vijver
Soms vol van ijver
jog ik door het park
Ik zie de geiten
kippen en paardjes
Slenter menigmaal
langs de vaartjes
In het weekend
komt men vissen
Ik wil het voor
geen goud missen
De tentjes klaar voor
het nachtelijk verblijf
Lohmanpark zonder kijf
ben jij de mooiste voor mij

Toni van Langeveld

 


2019 - 21 - 23 mei 2019

---
 
 

 Een moordvent

Hij was wat je noemt een moordvent
En hij zag het met bloedend hart aan.
De gasten lieten zich terugzakken
De thuisploeg had het niet door.

Zo liepen zij doodleuk in het mes.
Het was geen gemeen, geen buitenspel
toen plots de gasten de pas versnelden.
Door de linies heen sneden.

En zo in de vrije open ruimte opdoken.
Onderling de bal kaatsend tot in het net.
Scoorden zoals het hoorde, een uit het boekje.

Laat het een les zijn zei hij na afloop.
Wie niet continu alert blijft gaat voor de bijl.
Hij was wat je noemt een moordvent.

  Faas van Rietschoten

 


2019 - 20- 16 mei 2019

---
 
 

  Moederdag


Met het ouder worden besef je pas,
hoe belangrijk moeder is, of was.
Als een steun of praatpaal voor het leven,
door vele moeders wordt gegeven.

Met volwassen worden gaf ze je raad,
van wat er goed is en wat was kwaad.
Zo het terug zien naar het verleden,
om zelf een voorbeeld zijn voor heden.

Zij kon ook niet elke zorg ontlopen,
had het alleen maar kunnen hopen.
Als een moeder raad geeft of nog kan doen,
dan is elke moeder kampioen!

Vele dingen gaan we pas begrijpen,
wanneer we zelf in leeftijd rijpen.
Geniet van uw moeder zolang het kan,
verwen ze dankbaar zo nu en dan!

  Theo van der Linden

 


2019 - 19 - 9 mei 2019

---
 
 
10 jaar Ridderdichters

Er is een plaats ontstaan
voor hen die warmhartig
met poëzie willen omgaan
soms zijn het ontwapenende zinnen
die iets hebben van steeds
opnieuw beginnen

zo zijn de dichters in
Ridderkerk begonnen
heel bescheiden
mooie gedachten uitgesponnen

aan projecten meegewerkt,
wekelijks een gedicht geschreven
in de hoop
dat het wordt gelezen,
de Ridderdichters
hebben hun plaats bewezen.

We willen een warm hart toedragen
aan hen die stonden aan de wieg
dat hun gezichten niet vervagen.

Herman Houweling

 


2019 - 18 - 2 mei 2019

---
 
 
    Vakantievoorpret

Waar gaan we dit jaar heen?
Is het naar Helena
of naar Vinkeveen?
Ga je naar Rijswijk
of wellicht naar Randwijk?
Wordt het Rijssen
of het zuidelijke Eijsden?
Misschien toch naar Hellendoorn
of toch maar Apeldoorn?
Mogelijk is het nog gissen.
Ga dan naar Lisse.
Of ga liever naar Diever.
Wordt het Frederiksoord
of het mooie Rijsoord?
Weet u het nog niet?
Ga dan naar Heenvliet.
Of ga naar Grijpskerk.
En wat ook leuk is...... Ridderkerk!

    Siem de Klerk

 


2019 - 17 - 25 april 2019

---
 
 
   Pasen

Aan de overkant op het balkon
staat een lief blond meidje
heerlijk in de lentezon

In haar handje
een croissantje

Onbevangen knabbelend
Voor zichzelf uit brabbelend

Kijkt naar alles om zich heen
Wipt van ‘t een op ’t andere been

Vindt alles machtig interessant
Die ukkepuk met haar croissant

Dit kleine mens
geniet intens
van het moment en haar ontbijtje

Pasen is voor haar
een eitje!

    Ria Herkelman

 


2019 - 16 - 18 april 2019

---
 
 
Natuur

kijk om je heen
en open je ogen
natuur is mooi
planten groeien
de bomen openen hun tooi

hoe klein of groot ze ook zijn
een struik, een grote den
kijk naar alles wat groeit en bloeit
laat de natuur en de schepping
als je erin wandelt, ongemoeid

laten we de aarde doorgeven
aan kinderen en kleinkinderen
zodat ook zij erin kunnen leven
zonder dat iets of iemand
ze kunnen hinderen

Ineke van den Berge

 


2019 - 15 - 11 april 2019

---
 
 
   DE DICHTER

De dichter dichtte
hij zwoegde en dichtte
en werkte elke dag maar voort
Hij maakte bundels vol
en voelde zich een ware dichter
Ja, hij had het hoog in zijn bol
maar … helaas niemand had ooit
van de beste man gehoord

De bundels groeiden en
lagen in zijn kast
Hij keek ernaar
en glom van trots

Hij was heel tevree
hij had het gemaakt
ja, hij was een dichter in spé

    Toos van der Linden-Los

 


2019 - 14 - 4 april 2019

---
 
 
    De vlinder

er is een vlinder uitgevlogen
heeft bezit van mij genomen
met zijn fluweelzachte ogen
streelt hij mijn lichaam en ziel
zijn zacht behaarde vleugels
beroeren elke vezel in mijn lijf
ik wens dat hij bij mij blijft
om te delen dat ongekende gevoel
mooie lieve zorgzame vlinder
voortdurend om mij heen
door hem ben ik nooit alleen
zijn spanwijdte overvleugelt mij
daaronder koester ik mij tijdloos
iedere dag iedere nacht weer
zo wil ik voor altijd samen zijn
met mijn mooie lieve vlinder

    Toni van Langeveld

 


2019 - 13 - 28 maart 2019

---
 
 
    Boekenworm

Ik las laatst van een schooljuffrouw
een leuke anekdote
zij noemde zich een boekenworm
vond in de bibliotheek haar tweede huis
van al die boeken om haar heen
genoot ze daar enorm
zij voelde zich er thuis.

De bibliotheek, schreef zij
is net een Hans en Grietje-huisje
met al die lekkernijen uitgestald
de boeken knipogen naar mij
ik lach dan in mijn vuistje
en wil van alles weten
er als een worm mijn weg door eten.

Ja ik ben een echte boekenworm
wil bladzijden om kunnen slaan
de geur opsnuiven, op de laatste pagina kijken
hoe zal het verder gaan?
Ik lees in boeiende boeken mooie verhalen
een spannende detective of roman
daar lusten boekenwormen wel pap van.

    Emmy Mulder

 


2019 - 12 - 21 maart 2019

---
 
 
    Zorg


Zorgen over zorg is wel bekend,
ook als u ´Mantelzorger´ bent.
Zelfs familie, buren of een vriend,
die u soms als een hulp dan dient.

Toch met veel liefde hulp gegeven,
verzacht daardoor soms het leven.
Nu reeds dank aan elke lieve kracht,
die vaak meer doet dan men wel dacht.

Een oproep door overheid bedacht,
geen loon naar werken als verwacht.
Geen plaats, geen geld, beroepskracht te duur,
de noodkreet van het eerste uur.

Totdat het niet meer gaat zo het hoort,
door wet en regels wordt gestoord.
Zodat we helaas zijn aangeland,
als Grote Zorg in Nederland.

    Theo van der Linden

 


2019 - 11 - 14 maart 2019

---
 
 

 Gedicht bij schilderij van Henk Ubas †


    Natuur

Vage stille bomen
die rustig staan te dromen
rustig en zacht licht
het klinkt als een gedicht.

Vloeiende, niet vale kleuren
tonen het hele gebeuren
wellend water maar toch stil
staat daar iets met kleuren
is het het bankje dat ik wil?

    Siem de Klerk

 


2019 - 10 - 7 maart 2019

---
 
 

 Beeld en tekst: Herman Houweling


Dag-einde

De dag kleurt rood ten einde
en spreidt zijn kleuren langs de
einder uit
alles staat in vuur en vlam,
zoals het tot ons kwam als een begin
van een prachtig einde.

Zo majestueus wordt de dag weer afgesloten
in rood en gouden kleuren
het wonder van de schepping staat dagelijks
te gebeuren.

En wij, wij worden opgenomen in hoop en liefde,
een veilig onderkomen
dat voorbij de nacht een nieuwe dageraad
ons wacht.

Herman Houweling

 


2019 - 9 - 28 februari 2019

---
 
 
De mens gevormd


De mens die wordt als kind gevormd,
de eerste jaren van het leven.
En hoe het in het leven stormt,
het blijft als fundament gegeven.

Beschermde plek, door moederzorg,
als kind een plaats om zich te warmen.
Een knuffel voelt als echte borg,
een schuilplaats als in vaders armen.

Sterke basis van ons bestaan,
geworteld als in goede aarde.
Dan kan je er beslist voor gaan.
De levensopdracht krijgt dan waarde.

Als goed begonnen mensenkind,
al gaat de reis niet zonder zorgen.
De weg gewezen en bemind,
van toen, voor heden ook voor morgen!

Theo van der Linden
 
 

 


2019 - 8 - 21 februari 2019

---
 
 

Gedichtinterpretatie Ria Herkelman
 
 
Graffiti vogel

Illegaal in verf gevangen
op een guur stuk muur -
voelt de graffiti vogel
zich voor schut gezet
met een vlerk voor zijn bek
de ogen wijd opengesperd,
terwijl de maker de
Openbare Weg Galerie
ontvlucht met een selfie.

Illegaal in verf gevangen
op een guur stuk muur -
droomt de graffiti vogel die nacht
van klapwiekkracht,
van vlerken die werken,
van opstijgen en er ook vandoor gaan.
Maar dan zijn de schoonmakers daar.

Faas van Rietschoten

 


2019 - 7 - 14 februari 2019

---
 
 

Toverhazelaar

Jij staat daar
Toverhazelaar
Tussen verdwenen groen
en dorre kale takken
kou en ongemakken
je eigen ding te doen

Bloei jij maar
Toverhazelaar
Tussen het grauw en grijs
Met je vrolijke franje
in rood of geel-oranje
Zo lekker eigenwijs

Doe het maar
Toverhazelaar
Winterse ijdeltuit
Blijf met je bonte kleuren
de boel opfleuren
Bloei de pan uit!

Ria Herkelman

 


2019 - 6 - 7 februari 2019

---
 
 

favoriete dichter

als je geen favoriete
dichter hebt
en je moet een gedicht schrijven
kun je niet altijd
de woorden vinden
soms is het een gevecht

nee, een favoriete dichter
heb ik niet
niet van woorden
niet van gezicht

maar ik zie het al
ondanks het niet hebben
van een favoriet
heb ik nu toch dit gedicht

Ineke van den Berge

 


2019 - 5 - 31 januari 2019

---
 
 

Troost

troost kan men vinden
in helende woorden
het lezen van
een schitterend boek
troostende warme
armen om je heen
even ervaren
het geluksmoment
een vriend of vriendin
die jou verwent
troost bij het zien
van een intrigerende film
woorden kunnen je
maken of breken
troostende woorden
zijn een warme deken
sta ervoor open
wees niet bang
troost voor iedereen
een leven lang
of je het gelooft
of helemaal niet
troosten is helend
verdwijnt het verdriet

Toni van Langeveld

 


2019 - 4 - 24 januari 2019

---
 
 


   
    De Vlasjongen. Foto Faas van Rietschoten
 


    De Vlasjongen - Seizoensgewijs

De vlasjongen kleurt mee met zijn omgeving
elk seizoen heeft zijn eigen beleving.
In de winter tussen rozenbottels en afgevallen blad
de sneeuw en de vorst maken het dan spiegelglad.

In het voorjaar vind je hem tussen bloeiende bomen
alles wordt groen, een feest om er te komen.
En wordt het zomer dan bloeien er rozen
ja, zijn plek is met zorg gekozen.

In de herfst gaat het blad aan de bomen verkleuren
wat een wonder dat je ieder jaar ziet gebeuren
dat de natuur verandert in de seizoenen
rond de vlasjongen en in de plantsoenen.

    Emmy Mulder

 


2019 - 3 - 17 januari 2019

---
 
 

    STILTE

Als de wereld vol lawaai is
als de kranten schrijven over moord en brand
als de beelden op je netvlies blijven
van mensen gevlucht uit hun land
ontstaat een verlangen naar stilte
naar een wereld van onrecht ontdaan

Naar een land waar het gewoon
weer voorjaar wordt
waar bloemen bloeien
en vogels zingen in de lentezon

Waar mensen kunnen wonen
in een land met hun
idealen en hun dromen
Daar waar alleen het geluid weerklinkt
van bomen die ruisen in de wind

    Toos van der Linden-Los

 


2019 - 2 - 10 januari 2019

---
 
 

    Wijsheid

Kennis is basis van veel wijsheid.
Kennis is studie op elk vlak.
Kennis genot tot in de grijsheid.
Kennis gebruiken met gemak.

Wijsheid is vaak een edel streven.
Wijsheid bevordert soms ook kracht.
Wijsheid verrijkt ons vaak het leven
Wijsheid geeft u misschien zelfs macht.

Door steeds trachten dit te verkrijgen,
draagt gemis van kennis geen schuld.
Daardoor zal ook uw wijsheid stijgen,
ernaar te streven met geduld.

Een basiswaarde van het leven,
uit te delen aan iedereen.
Steeds deze boodschap door te geven:
gebruik uw kennis niet alleen!

    Theo van der Linden

 


2019 - 1 - 3 januari 2019